Szűcs Ügyvédi Iroda
Dr. Szűcs László

Dr. Szűcs László

Dr. Szűcs László ügyvéd vagyok, a Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda alapítója, tagja és vezetője. Boldog házasságban élek, egy fiú gyermek büszke édesapja vagyok, aki immáron joghallgató. Jogi diplomámat 1995-ben szereztem az akkori József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd ügyvédjelöltként helyezkedtem el Szolnokon. Olyan ügyvédi irodában kezdtem el dogozni, ahol polgári jogi, gazdasági és munkajogi, valamint büntetőjogi területen is alkalmam nyílt bizonyítanom felkészültségemet és rátermettségemet. Ennek során mind a principálisaimtól, mind más, általam nagyra becsült, munkámra igényt tartó kollégáktól sajátíthattam el az ügyvédi tevékenység szakmai és etikai alapjait.
Tovább olvasom

A jogi szakvizsgákat 1997. decemberére fejeztem be és azt követően 1998. január 1. napjától egyéni ügyvédként kezdtem el dolgozni. Irodám korábbi szolnoki székhelyen kezdtem el tevékenykedni, valamint alirodát működtettem Kunmadarason és szülővárosomban, Kisújszálláson is. Ügyvédi vállalkozásom – 2005. január 1.-óta ügyvédi irodakánt - jelenleg két városban tart fenn irodát Szolnokon és Kisújszálláson, azonban tevékenységünket területi korlát nem köti. Igény szerint eljárunk az egész ország területén, amely megmutatkozik abban is, hogy Budapesten is számos ügyet vállalunk, sőt ellátjuk külföldön élő magyar honfitársaink képviseletét, továbbá külföldi állampolgároknak, illetőleg az ő gazdasági társaságainak is rendszeres jogi segítséget nyújtunk. Ügyvédi tevékenységem során több ügyvédjelölt foglalkoztatásában, képzésében vettem részt, akik mindannyian jelenleg is sikeresen praktizáló ügyvédekként dolgoznak. Irodám jelenleg 1 fő ügyvédjelöltet foglalkoztat, kinek neve Dr. Kiss Dávid, aki 2015. március 1.-óta dolgozik nálam. Róla külön menüpontban olvashat. 2017. júliusban szolnoki székhelyem egy megújult, minden igényt kielégítő, tágas, diszkrét ügyintézést lehetővé tevő új irodába költözött, ahol a szolgáltatásunk színvonalát Bódi Hajnalka irodavezetőnk munkája teszi teljessé. Tevékenységi köröm főként a polgári jog, a gazdasági jog és munkajog területeit öleli fel, ezen jogágakon belül irodám széles körben áll kedves ügyfeleink rendelkezésére. Főbb szakterületeim ezeken belül a termőföldekkel kapcsolatos joganyag alkalmazása mind szerződések szerkesztésén, mind az ezekkel kapcsolatos hatóságok és bíróságok előtti peres és nem peres képviselet ellátásán keresztül. Az ezen szakterület különösen kedves a szívemnek, sok időt töltök el vele, amely által által megszerzett tudást, gyakorlatot igyekszem különböző előadásokon, konferenciákon való rendszeres részvétellel gyarapítani. Másik, szívemnek kedves szakterület a polgári jogon belül a kártérítések joga, továbbá a családjog és annak különböző területei, mind okiratok szerkesztése, mind peres és peren kívüli eljárásokban történő képviselet ellátásával. Nézetem szerint az ingatlanjog a mai korunkban elengedhetetlen alkalmazandó, s az ügyfelek számára talán a legszélesebb körben jogi segítségre számot tartó joganyag, irodám természetesen ezen joganyag területén is nagy tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik. Az ingatlanokkal kapcsolatosan bármilyen jellegű ügyben szakszerű, gyors segítséget nyújtunk kedves ügyfeleinknek, legyen az ingatlan adásvétel, bérlet – termőföldek tekintetében haszonbérlet, s egyéb használati jogviszonyt magában foglaló okiratok -, társasházak alapítása, továbbá egyéb, az ingatlanok tulajdonjogára, használatára kiható okiratok szerkesztése, s földhivatal – továbbá szükség szerint más hatóságok - előtti teljes körű képviselete. A jogi személyek joga - különös tekintettel a gazdasági társaságokra, azok alapítására, módosítására, végelszámolására – szintén irodám tevékenységének egyik jelentős területe, amely szükségessé tette az irodám által állandó megbízás keretében is képviselt társaságok, önkormányzati alapítású cégek esetében is a munkajogi ismeretek elsajátítását, alkalmazását is. Irodám ezen követelményeknek is megfelel, amit igazol a jelenleg is számos gazdasági társasággal fennálló tartós ügyvédi megbízási jogviszonya. Szakmai előmenetelemet 2014. évben a kamarai tisztújító választásokon megyénk ügyvédi kamarájának közgyűlése azzal jutalmazta, hogy megbízást kaptam a kamaránk fegyelmi bizottságának elnöki tiszte ellátására, majd 2018.-ban az Elnökség tagjává választottak. Bízom benne, hogy a fentiekben összefoglalt bemutatkozó gondolataim felkeltették érdeklődését, s a közeljövőben ügyfeleim, megbízóim között tisztelhetem Önt, családját, vagy gazdasági társaságát. Tisztelt Ügyfeleim! Tájékoztatom Önöket, hogy ügyvédi irodám az Ügyvédházak elnevezésű, országos, ügyvédi ingatlanközvetítői hálózat tagjává vált. Az hálózat kizárólag ügyvéd és ügyvédi iroda tagjai a klasszikus ügyvédi tevékenységük kiegészítéseként, az ügyvédi törvény felhatalmazás alapján ingatlanközvetitői tevékenységet is ellátnak. Az hálózat tagjai ingatlanközvetítési szolgáltatásukat, az ügyvédi működésük részeként, az ügyvédi etikai és a tevékenységre vonatkozó törvényi előírások betartásával, az ügyvédi kamarák felügyelete alatt, ügyvédi felelősségbiztosításuk védelmében végzik. A hálózat ügyvédjeinek célja, hogy egyetemi képezettségük, az ingatlanjogban szerzett tudásuk, a szerződések előkészítésében, megkötésében, lebonyolításában, ügyfeleik képviseletében felhalmozott tapasztalatuk alapján kiemelkedő, minőségi, értékarányos és versenyképes szolgáltatást nyújtsanak ügyfeleinknek az ingatlanközvetítők hazai piacán. A hálózat ügyvéd tagjainak együttműködésével és a vonatkozó jogszabályi előírások és korlátozások betartásával természetesen az ingatlanügyletekhez kapcsolódó letéti, és szerződéskötési feladatok is lebonyolíthatóak. Az hálózat „Az ügyvédem az ingatlanosom!” jelmondatával kívánja a köztudatban megerősíteni, hogy az ügyvédek törvényben rögzített lehetőségként jogosultak és képesek az ügyfeleik számára ingatlanközvetítési tevékenységet nyújtani. Az hálózatról további információk elérhetőek a www.ugyvedhazak.hu oldalon és a hálózat Facebook oldalán. Amennyiben a jövőben ingatlant kíván értékesíteni, esetleg vásárolni, már a legelső pillanatban gondoljon bátran együttműködő partnerként ügyvédi irodánkra, és mindent megteszünk az ingatlan felmérése, meghirdetése, a megfelelő vevő vagy a keresett ingatlan felkutatása és a tranzakció lebonyolítása érdekében. Várjuk megkeresését!

Dr. Kiss Dávid

Dr. Kiss Dávid ügyvédjelölt vagyok, jogi tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán végeztem. Egyetemi tanulmányaimat követően ügyvédjelöltként kezdtem dolgozni a versenyszféra jogi szakterületén, a Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda alkalmazásában. _Szakmai előmenetelem kapcsán kiemelendő, hogy ügyvédjelölti tevékenységem polgári jogi, munkajogi és kereskedelmi-gazdasági jogi irányú. Az említett jogterületeken belüli ügyvédjelölti tevékenységem, az ügyvédi iroda vitarendezést, szerződések jogával kapcsolatos szolgáltatást, gazdasági társaságokat érintő, valamint komplex jogi tanácsadást igénylő megbízásaiban történő közreműködés jellemzi.
Tovább olvasom

A vitarendezést igénylő ügyekben kártérítési, sérelemdíj iránti, követelésérvényesítési, munkajogi, ingatlanjogi, családjogi, biztosítási, agrárjogi, valamint szakhatóságot érintő jogvitában szereztem tapasztalatot. Természetesen ügyvédjelölti tevékenységem, az ezen eljárások megelőzését szolgáló, innovatív jogi szolgáltatásokban történő közreműködésre is kiterjed. A szerződések joga kapcsán megvalósuló gyakorlati tevékenységem kiterjed a Ptk. által nevesített szerződések (adásvétel, bérlet, haszonbérlet, megbízás, vállalkozás) továbbá a vegyes szerződések, valamint a komplex életviszonyokat szabályozó úgynevezett atipikus szerződések szerkesztési előkészítésére, véleményezésére. A már megkötött, de érvénytelen szerződések megtámadása során is szereztem tapasztalatot az ügyvédi iroda megbízásain keresztül. A gazdasági társaságokkal összefüggő tevékenységem, az ügyvédi iroda cégalapítási, változásbejegyzési (átalakulási), valamint egyéb, a cégek gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó jogi szolgáltatásaiban történő munkavégzés képezi. Végezetül a komplex jogi tanácsadáshoz kapcsolódóan munkáltatóm ügyfelei részére, az ügy tárgyához kapcsolódó életviszonyt szabályozó joganyag teljes tájékoztatásával, előadásával nyújtok jogi segítséget. Amennyiben sikerült érdeklődését felkeltenem az ügyvédi iroda szolgáltatási kapcsán és jogi ügyintézést igénylő ügye van, egyeztessen időpontot és készséggel állok rendelkezésére! Telefonszámom: 0630/9667799 E-mail címem: dr.kissdavid@drszl.hu

Személyes kapcsolatfelvétel

A jobbra található mezők kitöltésével e-mailben veheti fel velünk a kapcsolatot. Az alábbi elérhetőségeken is megtalál minket, és személyesen is meglátogathat bennünket, ügyfélbarát kialakítású irodánkban.
Címeink:  
5000 Szolnok, Kossuth út 12/A. 2/1.
                    
5310 Kisújszállás, Petőfi u. 20-22.
E-mail címünk:
dr.szucslaszlo@drszl.hu
Telefonszámunk:
+36 56 412 700
Mobiltelefon:
+36 20 428 4010

Szakterületek

Ingatlanjog, az ingatlan és az ügyvédi irodánk kapcsolata

Az ingatlan és az ügyvéd sok szempontból elválaszthatatlan fogalmak, bizonyos ingatlanokkal összefüggő jogügyletek érvényességéhez ugyanis nélkülözhetetlen egy ügyvéd által ellenjegyzett okirat, szerződés. Mint az ingatlanjog területén tapasztalt ügyvéd, irodám kiemelten foglalkozik az ingatlan átruházás (pl. ingatlan adásvétel, ajándékozás, csere, vagy bérlet) kérdéskörével. Így amennyiben Ön például ingatlan adásvétel, vagy ajándékozás előtt áll, esetleg bármely ingatlant érintő jogi kérdése, vagy problémája van, forduljon hozzánk bizalommal.

Agrárjog szerepe a mindennapokban és irodánk tevékenységében

Ahogyan a bemutatkozó gondolatokban is kiemeltük, irodánk alapítójának egyik legfőbb szakterülete a termőföldekkel kapcsolatos jogügyletek képviselete, beleértve adásvétel, haszonbérlet, s egyéb, a termőföldek tulajdonjogával, elővásárlási jogával és használati jogával kapcsolatos okiratok szerkesztését, valamint ezen ügyekben a földhivatalok és más hatóságok előtti képviseletet. Érteni kell ezeken belül az ilyen ügyletekkel kapcsolatos peres eljárásokban történő képviseletet is, amely jogi szolgáltatásunk színvonalát az iroda alapítójának, Dr. Szűcs Lászlónak számos szakmai konferencián szerzett tapasztalata, továbbá ezek alapján az általa e tárgykörben tartott előadásainak sikerei alapozzák meg. Így akár földet szándékozik venni, vagy haszonbérlet útján használni, netán ezen tárgykörben - akár hatóságokkal szemben is - peres eljárásnak vált résztvevőjévé, keressen bennünket, e kiemelt jogág gyorsan változó világában megmutatjuk a helyes utat, ha pedig már eltévedt, segítünk visszatalálni! Amíg fikarcnyi remény van a céljai eléréséhez, mi hozzá segítjük a megfelelő törvényes úton hőn szeretett földje megtartásához, vagy éppen a vágyott földje megszerzéséhez.

Családi jog, házassági bontóper, élettársak közötti jogviszonyok

Ügyvédként gyakran járunk el a családi jog körébe sorolható ügyekkel kapcsolatban. Így a vagyonmegosztás szabályaival, az élettársi, vagy házassági vagyonjogi szerződés, továbbá a tartásdíj fizetési kötelezettség témakörével, valamint a gyermekekkel kapcsolatos szülői felügyeleti joggal összefüggő ügyekben is állunk rendelkezésére. E körben mind az okiratok szerkesztésem, mind a gyámhivatalok, illetve bíróságok előtti képviselet ellátásával vállalunk megbízásokat.

Munkajogi és munkaügyi tevékenységünk

Irodánk számos gazdasági társaság jogi képviseletét látja el, amellyel kapcsolatban gyakran járunk el a munkaviszony megszűnése és a munkaviszony megszüntetése kérdésével kapcsolatban, különösen a felmondás és a közös megegyezéssel történő megszüntetés témájával összefüggésben. Ha megkeres, megtudhatja azt is, hogy az Ön konkrét ügyében mit tehet egy tapasztalt ügyvéd, természetesen a munkavállalók munkáltatóval szembeni képviseletét is hatékonyan látjuk el.

Öröklési jog, hagyatéki eljárás és az ügyvéd

A halálra soha nem kellemes gondolni, azonban kétségtelen tény, hogy a halál az élet része, az életbeli jogviszonyok szükségszerű következménye, velejárója, amely a gyásszal járó fájdalmon túl számos jogi megoldáásra váró problémát rejthet magában. Éppen ezért a felelős személy már életében igyekszik a halála esetére az utódairól, szeretteiről jogilag is megfelelően gondoskoni. Az öröklés, öröklési jog, hagyatéki eljárás, végrendelet, öröklési, tartási szerződések szerkesztésében, az ezekkel kapcsolatos eljárásokban – hagyatéki és peres eljárások egyaránt - történő képviselet ellátásában is segítségére lehetünk.

Társasági jog, cégalapítás, cégmódosítás, cégeljárás

Aki nem munkavállalóként keresi a kenyerét, leginkáább vállalkozik, melynek alapvető színtere a gazdasági vállalkozások egyes típusai. Ezek létrehozásához, működtetéséhez, a gazdasági, személyi viszonyok változása következtében szüskégessé váló módosításához elengedhetetlen a szakszerű ügyvédi segítség. Amennyiben Önnek cégalapítás, gazdasági társaság (pl. Kft. Bt. Zrt,) alapítása, vagy egy meglévő korlátolt felelősségű társasággal, betéti társasággal, részvénytársasággal összefüggésben az alapító okirat, társasági szerződés módosítása kapcsán van szüksége ügyvédre, kérem, forduljon hozzánk bizalommal.

Szellemi tulajdon, védjegy, ipari mintaoltalom

Sokszor egy jó ötlet vezet egy cég megalapításához, egy vállalkozás létrehozásához, melynek tartós sikere legtöbb esetben az ötlet “levédésén” vagy épp annak hiányán múlik. Amennyiben az ötletből vállalkozás lesz, ne habozzon a megfelelő jogi védelmet is megszerezni hozzá, akár szerzői jogról, szabadalomról, vagy védjegyről legyen szó. Irodánk e területen is széles körű tapasztalatokkal rendelkezik, számíthat szakértelmünkre, segítségünkre.

Polgári perekben történő képviselett

Az ügyvédi irodánk megbízóinak vitarendezést igénylő ügyei kapcsán megvalósuló gyakorlati tevékenységünk magánszemélyek, gazdasági társaságok, valamint egyéb piaci jogalanyok, peres, fizetési meghagyásos, felszámolási, közigazgatási, közvetítői, választottbírósági, sajtó-helyreigazítási és egyéb eljárásaihoz kapcsolódó, valamint ezen eljárási formák megelőzését szolgáló jogi szolgáltatásokban történő szerepvállalása képezi. A vitarendezési tevékenység keretein belül adott jogi tanácsaink tekintetében, - a jogvita kapcsán elérhető legjobb pozíció eléréséhez szükséges - olyan innovatív szellemi terméket igyekszünk szolgáltatni az ügyvédi irodánk megbízói részére, mely az ügyek hatékony és gyors lezárást segíthetik elő, a peres eljáráson kívül és azon belül egyaránt. A fentiek alapján amennyiben bármilyen, a polgári jog – az ún. civil jog - körébe tartozó problémája van, akár perindításban, akár az Ön ellen már megindított perben való képviselet ellátásában, segítségére tudunk lenni, legyen szó a fenti ügytípusokon kívül a kártérítés, valamint sérelemdíj – ezeken belül az ún. orvosi műhiba perekről is.

Köszönjük megkeresését!

Hamarosan fölvesszük Önnel a kapcsolatot


Az emailcím, telefonszám és az üzenet mezőket kötelező kitölteni!

Kérjük javítsa a mezőket